Banner

Povinné ručení

TIP! Pro přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel budete potřebovat povinné ručení - zelenou kartu. Udělejte si přehledné porovnání povinného ručení s akčními slevami. Zelenou kartu k přepisu od nás obdržíte obratem včetně pojistných smluv. V případě, že chcete maximální ochranu Vašeho vozidla, vyberte si z nabídky havarijního pojištění.

Úvodní stránka Ojeté vozidlo individuální dovoz
Banner
Individuální dovoz Tisk

Individuálně dovezené ojeté vozidlo musí projít před přihlášením do evidence na registru vozidel technickou kontrolou před registrací, při které je prokázána jeho technická způsobilost. Technická způsobilost se nemusí prokazovat u vozidel, na kterých je v zahraničí stále platná technická kontrola od první registrace vozidla. V takovém případě postačí vystavení protokolu o evidenční prohlídce znějící na nového provozovatele.

Ojetá vozidla dovezená ze států EU nepodléhají proclení oproti vozidlům ze států mimo EU. Pokud by ojeté vozidlo bylo mladší 6 měsíců (tj. doba, která uplynula od první registrace v zahraničí by byla kratší než 6 měsíců) a nebo mělo najeto méně než 6000 km, pak před vlastní registrací vozidla musí být zaplaceno DPH na příslušném finančním úřadě (týká se jak právnických, tak fyzických osob bez výjimek) a nebo předložena faktura s vyčísleným DPH v ČR. Vozidla dovezená ze států mimo EU nesmí být starší 8 let. Pokud by daná vozidla měla evropskou homologaci, pak toto pravidlo není uplatňováno.

Jak postupovat při přihlášení individuálně dovezeného ojetého vozidla do evidence?

Aby bylo možné dovezené vozidlo přihlásit do registru vozidel, je nutné dostavit se na úřad hned třikrát! Registr vozidel má stanovenou lhůtu až 30 pracovních dní pro registraci vozidla ze zahraničí. Pokud byste se chtěli tomuto vyvarovat, můžete si velmi jednoduše naši službu objednat a Váš drahocenný čas je ušetřen! Registrace vyřizujeme ve většině případů do jednoho týdne.

CHCI, ABY VŠE ZA MĚ ZAJISTIL PŘEPISERVIS:

  PřepiServis Dokumenty
1. Kontaktujte nás telefonicky, emailem či vyplňte jednoduchý on-line formulář On-line formulář
2. Přiložte plnou moc s úředně ověřeným podpisem Plná moc
3. Potřebné dokumenty můžete předat osobně, zaslat poštou či kurýrní službou
 • zahraniční velký a malý technický průkaz v originálu
 • technický protokol a příloha k technickému protokolu v originálu (vydává STK po technické kontrole) v případě schvalování technické způsobilosti
 • protokol o technické kontrole před registrací nebo evidenční kontrole (vydává STK po technické kontrole), ne starší 30ti dní od data vydání protokolu
 • COC list (popř. JCD list) v originálu
 • fakultativně doklad o nabytí v originálu (např. kupní smlouva)
 • platná zelená karta v originálu
 • doklady vlastníka / provozovatele, u PO – FO podnikatelů výpis z obchodního či živnostenského rejstříku v kopii
 • ekologická daň, pokud vozidlo podléhá této platbě
 • souhlas vlastníka vozidla, je-li odlišný od provozovatele (plná moc) v originálu s úředním ověřením
4. Dle Vašich individuálních potřeb Vám zajistíme nejlepší sazby pojištění vozidla (povinné ručení včetně havarijního pojištění) přes pojišťovací makléřství Srovnávač.cz
5. Vámi vybranou službu za Vás na registru silničních vozidel zajistíme obratem
6. Hotové doklady Vám předáme dle dohody (osobně, poštou či kurýrem). Platbu lze realizovat v hotovosti či dobírkou Objednat službu

CHCI SI ZAJISTIT VŠE SÁM:

  Svépomocí Dokumenty
1. Vyplníte formulář Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel ke stažení
2. Přiložíte originál zahraničního technického průkazu vozidla Originál zahraničních TP vozidla
3. Zajistíte technickou kontrolu, popř. evidenční kontrolu a měření emisí
 • technický protokol a jeho příloha
 • protokol o technické prohlídce před registrací
 • protokol o evidenční prohlídce
4. Přiložíte COC list (popř. JCD list) COC list (popř. JCD list)
5. Přiložíte doklad o nabytí vozidla v originálu (fakultativně)
 • faktura
 • kupní smlouva
 • leasingová smlouva
6. Zajistíte souhlas vlastníka, je-li odlišný od provozovatele Souhlas vlastníka vozidla, úředně ověřený (plná moc)
7. Zajistíte povinné ručení Zelená karta
8. Doložíte doklady vlastníka Právnická osoba:
výpis z obchodního rejstříku ne starší 12 měsíců ke dni, kdy je úkon v registru požadován, v originálu nebo v ověřené kopii.
OSVČ dle předmětu podnikání:
 • živnostenský list
 • koncesní listina
 • osvědčení k výkonu činnosti
 • rozhodnutí o registraci apod
Vždy v originálu či v ověřené kopii.
Občan ČR: občanský průkaz
Cizinec:
 • doklady pouze v ! originálu ! (např. doklad o přechodném/trvalém pobytu, RČ a pas)
9. Doložíte doklady provozovatele, je-li odlišný od vlastníka
 • plná moc
 • ostatní doklady stejně jako u vlastníka
10. Navštívíte osobně příslušný úřad, získáte pořadové číslo a vystojíte frontu Všechny výše uvedené dokumenty

Pro přihlášení ojetého dovezeného vozidla do evidence musí být doložena jeho technická způsobilost. Ojetá vozidla mohou být přihlášena jen v níže uvedených případech:

 1. Schválit lze všechna ojetá vozidla vybavená níže uvedenými doklady, pokud:
  • od jejich první registrace v cizím státě do data vystavení celní deklarace (případně podání žádosti na odboru dopravy) neuplynulo více než 8 let a splňují emisní limity podle normy EURO 2, jedná-li se o osobní automobily nebo nákladní automobily s největší povolenou hmotností do 3 500 kg nebo autobusy s největší povolenou hmotností do 5 000 kg
  • od jejich první registrace v cizím státě do data vystavení celní deklarace (případně podání žádosti na odboru dopravy) neuplynulo více než 8 let, jedná-li se o přípojná vozidla s největší povolenou hmotností do 3 500 kg, motocykl, traktor nebo pracovní stroj
  • od jejich první registrace v cizím státě do data vystavení celní deklarace (případně podání žádosti na odboru dopravy) neuplynulo více než 5 let, jedná-li se o vozidla výše neuvedená (nákladní automobily a přípojná vozidla s nejvyšší povolenou hmotností vyšší než 3 500 kg nebo autobusy s nejvyšší povolenou hmotností přesahující 5 000 kg atd.)
 1. Schválit lze dále též vozidla, která nesplňují podmínky uvedené v bodu 1), vybavená níže uvedenými doklady, pokud:
  • se jedná o vozidlo dovezené z členského státu Evropské unie, a pokud byla vozidlu udělena homologace ES (tzv. „globální homologace“ ve tvaru e..*../..*….*.., např. e11*98/76*0072*03), která se zhruba ve druhé polovině devadesátých let začala postupně udělovat osobním automobilům, motocyklům a později traktorům. Tato homologace se vždy uvádí na výrobním štítku vozidla, někdy i v zahraničních dokladech.
  • se jedná o vozidlo dovezené z členského státu Evropské unie, kterému nebyla udělena homologace ES, pokud je prokázáno schválení technické způsobilosti typu vozidla v členském státu Evropské unie. Toto prokazování je u jednotlivých vozidel různé, zpravidla zápisem v původním technickém průkazu, na štítku vozidla, lze akceptovat i vyjádření výrobce vozidla.
 

Objednávka PřepiServis

Objednávka služeb PřepiServis v Praze

Telefon  773 663 331

Pondělí - Čtvrtek: 9:00-13:00

Email  info[]registr-vozidel.cz

english  English friendly

        read more...

Dokumenty ke stažení

Změnu vlastníka lze realizovat v zastoupení pouze na základě OVĚŘENÉ plné moci

Plná moc

Generální plná moc

PřepiServis

Jak jednoduše Přepiservis funguje:

 • Kontaktujete nás telefonicky, emailem či vyplníte jednoduchý on-line formulář
 • Zašlete nám, popř. osobně předáte požadované doklady v originálu či kopii
 • Dle Vašich časových možností dohodneme termín předání dokumentů
 • Vše zajistíme za vás a dle dohody Vám předáme hotovou zásilku

Povinné ručení online | Povinné ručení porovnání | Havarijní pojištění | Důchod | Recepty | Povinné ručení | Pojištění vozidel | Dopravní inspektoráty | Texty písní | Pojištění | Levné letenky | Poviné ručení |