Banner

Povinné ručení

TIP! Pro přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel budete potřebovat povinné ručení - zelenou kartu. Udělejte si přehledné porovnání povinného ručení s akčními slevami. Zelenou kartu k přepisu od nás obdržíte obratem včetně pojistných smluv. V případě, že chcete maximální ochranu Vašeho vozidla, vyberte si z nabídky havarijního pojištění.

Úvodní stránka Ojeté vozidlo přihlášení (převod)
Banner
Přihlášení vozidla od 1. 1. 2016 (nově převod vozidla) Tisk

Dle novely zákona č. 56/2001 jsou vozidla registrována/převedena přímo na nového provozovatele bez předešlého odhlášení. Neexistuje již tzv. polopřevod, neboli odhláška vozidla z evidence registru vozidel.

. Vozidlo je rovnou zaregistrováno s původní registrační značkou. Tu si může nový vlastník v případě zájmu za poplatek vyměnit. Převod probíhá za přítomnosti jak prodávjícího tak kupujícího. V případě zastupování, musí být doložena plná moc s úředně ověřeným podpisem.

Vozidla, která jsou v tzv. polopřevodu/odhlášce z roku 2014, musí být převedena/přihlášena do 30. června 2015 na nového provozovatele/vlastníka. Přihlášení do evidence u vozidel v tzv. polopřevodu/odhlášce probíhá dle pravidel z roku 2014. Nový provozovatel či vlastník musí vozidlo přihlásit do evidence na registru silničních vozidel (dále jen "RSV"). Vlastník vozidla může být i zahraniční subjekt. Protokol o evidenční prohlídce nesmí být starší 30ti dní .

Pokud se jedná o vozidlo dovezené ze zahraničí s vystaveným českým čistopisem velkého technického průkazu (tj. technický průkaz, ve kterém není dosud uveden záznam o provozovateli), pak je nutné doložit navíc protokol o technické kontrole s datem před vystavením čistopisu, protokol o evidenční prohlídce s datem po vystavení čistopisu a kupní smlouvu, popř. rozhodnutí o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla vydané registrem vozidel k výše uvedenému čistopisu technického průkazu.

Jak postupovat při přihlášení ojetého vozidla do evidence?

Žádost o přihlášení vozidla je nutné podat osobně či v zastoupení.

CHCI, ABY VŠE ZA MĚ ZAJISTIL PŘEPISERVIS:

PřepiServis Dokumenty
1. Kontaktujte nás telefonicky, emailem či vyplňte jednoduchý on-line formulář On-line formulář
2. Přiložte plnou moc s úředně ověřeným podpisem Plná moc
 • 1x plná moc původního provozovatele/vlastníka
 • 1x plná moc nového provozovatele/vlastníka
3. Potřebné dokumenty můžete předat osobně, zaslat poštou či kurýrní službou
 • velký technický průkaz (dále jen "TP") v originálu
 • osvědčení o registraci vozidla (dále jen "ORV"), tj. malý technický průkaz v originálu
 • protokol o evidenční kontrole vozidla, ne starší 30ti dní od data vydání protokolu
 • platná zelená karta v originálu
 • registrační značka (dále jen "RZ") jen v případě, že je poškozena (resp. jedna značka je ztracena či odcizena).
 • doklady vlastníka/provozovatele, u PO – FO podnikatelů výpis z obchodního či živnostenského rejstříku v kopii
 • ekologická daň, pokud vozidlo podléhá této platbě
 • souhlas vlastníka vozidla, úředně ověřený je-li odlišný od provozovatele (plná moc)
4. Dle Vašich individuálních potřeb Vám zajistíme nejlepší sazby pojištění vozidla (povinné ručení včetně havarijního pojištění) přes pojišťovací makléřství Srovnávač.cz
5. Vámi vybranou službu za Vás na registru silničních vozidel zajistíme obratem
6. Hotové doklady Vám předáme dle dohody (osobně, poštou či kurýrem). Platbu lze realizovat v hotovosti či dobírkou

CHCI SI ZAJISTIT VŠE SÁM:

Svépomocí Dokumenty
1. Vyplníte formulář pro přihlášení vozidla do RSV Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel ke stažení
2. Přiložíte originál velkého technického průkazu vozidla Originál velkého TP vozidla
3. Přiložíte originál osvědčení o registraci vozidla Originál ORV
4. RZ Vám zůstávají původní, nemění se Registrační značka - jen pokud je poškozena, odcizena, ztracena
5. Zajistíte souhlas vlastníka, je-li odlišný od provozovatele Souhlas vlastníka vozidla, úředně ověřený (plná moc)
6. Zajistíte pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, doporučujeme ověřit sazby a sjednat na www.srovnavac.cz Zelená karta
7. Zajistíte evidenční kontrolu Protokol o evidenční kontrole vozidla, ne starší 30ti dní
8. Doložíte doklady nového vlastníka Právnická osoba:
výpis z obchodního rejstříku ne starší 12 měsíců ke dni, kdy je úkon v registru požadován.
OSVČ dle předmětu podnikání:
 • živnostenský list
 • koncesní listina
 • osvědčení k výkonu činnosti
 • rozhodnutí o registraci apod
Vždy v originálu či v ověřené kopii.
Občan ČR: občanský průkaz
Cizinec:
 • doklady pouze v ! originále ! (např. doklad o přechodném/trvalém pobytu, RČ a pas)
9. Doložíte doklady provozovatele, je-li odlišný od vlastníka
 • plná moc
 • ostatní doklady stejně jako u vlastníka
10. Navštívíte osobně příslušný úřad, získáte pořadové číslo a vystojíte frontu Všechny výše uvedené dokumenty
 

Objednávka PřepiServis

Objednávka služeb PřepiServis v Praze

Telefon  773 663 331

Pondělí - Čtvrtek: 9:00-13:00

Email  info[]registr-vozidel.cz

english  English friendly

        read more...

Dokumenty ke stažení

DŮLEŽITÉ: od 1.1.2015 lze změnu vlastníka realizovat v zastoupení pouze na základě OVĚŘENÉ plné moci

Plná moc

Generální plná moc

PřepiServis

Jak jednoduše Přepiservis funguje:

 • Kontaktujete nás telefonicky, emailem či vyplníte jednoduchý on-line formulář
 • Zašlete nám, popř. osobně předáte požadované doklady v originálu či kopii
 • Dle Vašich časových možností dohodneme termín předání dokumentů
 • Vše zajistíme za vás a dle dohody Vám předáme hotovou zásilku

Povinné ručení online | Povinné ručení porovnání | Havarijní pojištění | Důchod | Recepty | Povinné ručení | Pojištění vozidel | Dopravní inspektoráty | Texty písní | Pojištění | Levné letenky | Poviné ručení |