Banner

Povinné ručení

TIP! Pro přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel budete potřebovat povinné ručení - zelenou kartu. Udělejte si přehledné porovnání povinného ručení s akčními slevami. Zelenou kartu k přepisu od nás obdržíte obratem včetně pojistných smluv. V případě, že chcete maximální ochranu Vašeho vozidla, vyberte si z nabídky havarijního pojištění.

Banner
Odhlášení vozidla z evidence (novelou zákona č. 56/2001 se RUŠÍ) Tisk

Od ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Jednou ze základních změn novely, je zrušení úkonu odhlášení z evidence registru vozidel na nového kupujícího. Vozidla nebudou již odhlašována z evidence, každé vozidlo bude přímo převedeno/přihlášeno na nového vlastníka. Více informací naleznete v záložce přihlášení vozidla.

Odhlášení vozidla nově probíhá současně s registrací vozidla na nového provozovatele/vlastníka. Převod je tedy realizován okamžitě a není vázán na sídlo/ bydliště původního provozovatele. Vozidlo je rovnou zaregistrováno s původní registrační značkou. Tu si může nový vlastník vyměnit za poplatek pouze v případě ztráty, poškození či odcizení.

Jak postupovat při převodu vozidla (dříve pouze odhlášení)?

Žádost o převod/přihlášení vozidla je nutné podat osobně či v zastoupení na příslušný úřad.

CHCI, ABY VŠE ZA MĚ ZAJISTIL PŘEPISERVIS:

  PřepiServis Dokumenty
1. Kontaktujte nás telefonicky, emailem či vyplňte jednoduchý on-line formulář On-line formulář
2. Přiložte plnou moc s úředně ověřeným podpisem Plná moc
 • 1x plná moc původního provozovatele/vlastníka
 • 1x plná moc nového provozovatele/vlastníka
3. Potřebné dokumenty můžete předat osobně, zaslat poštou či kurýrní službou
 • velký technický průkaz (dále jen "TP") v originálu
 • osvědčení o registraci vozidla (dále jen "ORV"), tj. malý technický průkaz v originálu
 • protokol o evidenční kontrole vozidla ne starší 30ti dní od data vydání protokolu
 • platná zelená karta v originálu
 • doklady vlastníka/provozovatele, u PO – FO podnikatelů výpis z obchodního či živnostenského rejstříku v kopii
 • ekologická daň, pokud vozidlo podléhá této platbě (úhradu zajistíme za Vás)
 • úředně ověřená plná moc vlastníka vozidla, je-li odlišný od provozovatele)
4. Dle Vašich individuálních potřeb Vám zajistíme nejlepší sazby pojištění vozidla (povinné ručení včetně havarijního pojištění) přes pojišťovací makléřství Srovnávač.cz
5. Vámi vybranou službu za Vás na registru silničních vozidel zajistíme obratem
6. Hotové doklady Vám předáme dle dohody (osobně, poštou či kurýrem). Platbu lze realizovat v hotovosti či dobírkou

CHCI SI ZAJISTIT VŠE SÁM:

Svépomocí Dokumenty
1. Vyplníte formulář k převodu vozidla Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla
2. Přiložíte originál velkého technického průkazu vozidla Originál velkého TP vozidla
3. Přiložíte originál osvědčení o registraci vozidla Originál ORV
4. Přiložíte plnou moc od prodávajícího (pokud není přítomen) Ověřená plná moc
5. Zajistíte souhlas vlastníka, je-li odlišný od provozovatele Souhlas vlastníka vozidla, úředně ověřený (plná moc)
6. Zajistíte pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla Zelená karta
7. Zajistíte evidenční kontrolu Protokol o evidenční kontrole vozidla, ne starší 30ti dní
8. Doložíte doklady nového vlastníka Právnická osoba:
výpis z obchodního rejstříku ne starší 12 měsíců ke dni, kdy je úkon v registru požadován, v originálu nebo v ověřené kopii.
OSVČ dle předmětu podnikání:
 • živnostenský list
 • koncesní listina
 • osvědčení k výkonu činnosti
 • rozhodnutí o registraci apod
Vždy v originálu či v ověřené kopii.
Občan ČR: občanský průkaz
Cizinec:
 • doklady pouze v ! originále ! (např. doklad o přechodném/trvalém pobytu, RČ a pas)
9. Doložíte doklady provozovatele, je-li odlišný od vlastníka
 • plná moc
 • ostatní doklady stejně jako u vlastníka
10. Navštívíte osobně příslušný úřad, získáte pořadové číslo a vystojíte frontu Všechny výše uvedené dokumenty
 

Objednávka PřepiServis

Objednávka služeb PřepiServis v Praze

Telefon  773 663 331

Pondělí - Čtvrtek: 9:00-13:00

Email  info[]registr-vozidel.cz

english  English friendly

        read more...

Dokumenty ke stažení

Změnu vlastníka lze realizovat v zastoupení pouze na základě OVĚŘENÉ plné moci

Plná moc

Generální plná moc

PřepiServis

Jak jednoduše Přepiservis funguje:

 • Kontaktujete nás telefonicky, emailem či vyplníte jednoduchý on-line formulář
 • Zašlete nám, popř. osobně předáte požadované doklady v originálu či kopii
 • Dle Vašich časových možností dohodneme termín předání dokumentů
 • Vše zajistíme za vás a dle dohody Vám předáme hotovou zásilku

Povinné ručení online | Povinné ručení porovnání | Havarijní pojištění | Důchod | Recepty | Povinné ručení | Pojištění vozidel | Dopravní inspektoráty | Texty písní | Pojištění | Levné letenky | Poviné ručení |