Kde mohu vozidlo zaregistrovat? Tisk

Příslušným pro registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností.